Verloop zadelpasconsult (globaal)

Voorbereiding

Voorafgaand aan het zadelconsult heeft u al enige informatie over het doel van het consult (controle zadel, passen nieuw zadel en wensen hiervoor) en informatie over uzelf en uw paard doorgegeven. Het is fijn als u dan ook al duidelijke foto’s in stand van beide kanten en de rug/schouders van uw paard stuurt.

Het is wenselijk dat het paard schoon (geborsteld) en droog klaar staat voor de afspraak. Als het consult door onvoorziene redenen (b.v. kreupelheid) niet door kan gaan, dit graag tijdig doorgeven zodat er een nieuwe afspraak kan worden gemaakt.

Kennismaking

Bij de kennismaking met paard en ruiter komen een diverse punten aan de orde die van belang kunnen zijn bij het aanmeten of controleren van het zadel.
Belangrijke  informatie is o.a. de leeftijd van het paard, medische geschiedenis (b.v. blessures in het verleden), disciplines die worden beoefend en de intensiteit hiervan en het niveau van de ruiter(s) en het paard.

Bouw

Het uiterlijk van uw paard wordt kort beschreven en de bouw en de bespiering worden beoordeeld. Verder wordt de symmetrie van de schouders bekeken.

Rug

De rug van uw paard wordt gecontroleerd op gevoelige/pijnlijke plekken, warmte en zwellingen.

Templates

We maken templates (metingen op aantal plekken van de rug). Deze worden gemaakt om later te kunnen of uw paard is veranderd en in welke mate. Dat van belang is voor het eventueel aanpassen van het zadel. De templates worden op een speciaal formulier gezet.

Gangen

De gangen van het paard (stap en draf) worden bekeken in een rechte lijn zodat kan worden beoordeeld het paard recht is wat van invloed kan zijn op het zadel.
Indien nodig kan dit worden aangevuld met het laten bewegen aan de longe.

Huidige zadel

Het huidige zadel wordt gecontroleerd en bekeken of dit nog goed ligt op uw paard. Als het nodig is, wordt het bijgevuld als dit ter plekke mogelijk is.
Als er reparaties nodig zijn of de vulling moet worden vervangen, wordt het zadel in overleg met u hiervoor meegenomen naar de werkplaats.

Nieuw Zadel

Als u een nieuw zadel wenst, kunnen we dat aanmeten met behulp van onze paszadels.

Rijden

Hierna gaat de ruiter rijden met het huidige of nieuwe zadel zodat kan worden beoordeeld hoe het tijdens gebruik ligt. Indien nodig kan de ligging nog iets aangepast worden middels wat vulling.

Advies

We sluiten af met advies over het huidige zadel of nieuw te kopen zadel. Indien u de voorkeur heeft voor een tweedehands zadel, kunnen we adviseren waar u naar kunt kijken.

Een zadelpasconsult duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.